zdjecie

-

miejscowość: Ińsko
cena: 1 549 824,00 zł

cena: 1 549 824,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 30 996,48 PLN

Wysokość prowizji: do uzgodnienia w biurze
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 3 542,28 PLN Wynagrodzenie notariusza: 7 084,56 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 814,72 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 629,45 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 585 177,48 PLN Cena końcowa: 1 589 734,49 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.